Setup Menus in Admin Panel

 • No products in the cart.

FREE

About Course

About Instructor

Profile Photo
Courses
4
0
Reviews
0
Students
124

Curriculum

  • Slik bruker du denne boken Unlimited
  • Metodikk Unlimited
  • Organisering av klasserommet Unlimited
  • Konsentrasjon og arbeid Unlimited
  • Slik kommer du i gang Unlimited
  • Sett i gang og lykke til! Unlimited
  • 1. Fortelling om tall Unlimited
  • 1. VIDEO: Fortelling om tall Unlimited
  • Quiz kapittel 1 00:06:00
  • 2. Gullmateriellet Unlimited
  • 2. Video: Gullmateriellet Unlimited
  • Quiz kapittel 2 00:06:00
  • 3. Tallkort Unlimited
  • 3. Video: Tallkort Unlimited
  • Quiz kapittel 3 00:06:00
  • 4. Frimerkespillet Unlimited
  • 4. Video: Frimerkespillet Unlimited
  • Quiz kapittel 4 00:06:00
  • 5. Perlekabinettet Unlimited
  • 5. Video: Perlekabinettet Unlimited
  • Quiz kapittel 5 00:06:00
  • 6. Addisjonstabeller Unlimited
  • 6. Video: Addisjonstabeller Unlimited
  • Quiz kapittel 6 00:06:00
  • 7. Subtraksjonstabeller Unlimited
  • 7. Video: Subtraksjonstabeller Unlimited
  • Quiz kapittel 7 00:06:00
  • 8. Multiplikasjonsbrettet Unlimited
  • 8. Video: Multiplikasjonsbrettet Unlimited
  • Quiz kapittel 8 00:06:00
  • 9. Multiplikasjonstabeller Unlimited
  • 9. Video: Multiplikasjonstabeller Unlimited
  • Quiz kapittel 9 00:06:00
  • 10. Divisjonsbrettet Unlimited
  • 10. Video: Divisjonsbrettet Unlimited
  • Quiz kapittel 10 00:06:00
  • 11. Divisjonstabeller Unlimited
  • 11. Video: Divisjonstabeller Unlimited
  • Quiz kapittel 11 00:06:00
  • 12. Liten abakus Unlimited
  • 12. Liten abakus Unlimited
  • Quiz kapittel 12 00:06:00
  • 13. Hierarkimateriellet Unlimited
  • 13. Video: Hierarkimateriellet Unlimited
  • Quiz kapittel 13 00:06:00
  • 14. Stor abakus Unlimited
  • 14. Video: Stor abakus Unlimited
  • Quiz kapittel 14 00:06:00
  • 15. Gullabakus Unlimited
  • 15. Video: Gullabakus Unlimited
  • Quiz kapittel 15 00:06:00
  • 16. Sjakkbrettet Unlimited
  • 16. Video: Sjakkbrettet Unlimited
  • Quiz kapittel 16 00:06:00
  • 17. Divisjonsmateriellet Unlimited
  • 17. Video: Divisjonsmateriellet Unlimited
  • Quiz kapittel 17 00:06:00
  • 18. Brikker til brøk Unlimited
  • 18. Video: Brikker til brøk Unlimited
  • Quiz kapittel 18 00:06:00
  • 19. Brøkboks Unlimited
  • 19. Video: Brøkboks Unlimited
  • Quiz kapittel 19 00:06:00
  • 20. Dekanomial Unlimited
  • 20. Video: Dekanomial Unlimited
  • Quiz kapittel 20 00:06:00
  • 21. Pluggebrettet Unlimited
  • 21. Video: Pluggebrettet Unlimited
  • Quiz kapittel 21 00:06:00
  • 1 Fortellingen om tall Unlimited
  • 2 Titallsystemet og de fire grunnleggende regneartene Unlimited
  • 2.1.1 Oppsettet til de ni Unlimited
  • 2.1.2 Addisjon Unlimited
  • 2.1.3 Subtraksjon Unlimited
  • 2.1.4 Multiplikasjon Unlimited
  • 2.1.5 Divisjon Unlimited
  • 2.2.1 Frimerkespillet: Addisjon Unlimited
  • 2.2.2 Subtraksjon Unlimited
  • 2.2.3 Multiplaksjon Unlimited
  • 2.2.4 Divisjon Unlimited
  • 3. Å telle Unlimited
  • 3.1 Telle til 100 Unlimited
  • 3.2 Telle til 1000 Unlimited
  • 3.3 Hoppetelling Unlimited
  • 3.4 Fra 1 til 100 Unlimited
  • 4 Memorering Unlimited
  • 4.1 Addisjon Unlimited
  • 4.2 Subtraksjon Unlimited
  • 4.3 Multiplikasjon Unlimited
  • 4.4 Divisjon Unlimited
  • 5 Titallsystemet og de fire grunnleggende regneartene II Unlimited
  • 5.1.1 Liten abakus: Mengde Unlimited
  • 5.1.2 Liten abakus: Skrifrlig Unlimited
  • 5.1.3 Liten abakus: Kvantitetformasjon Unlimited
  • 5.1.4.A Liten abakus: Addisjon Unlimited
  • 5.1.4.B Liten abakus: Subtraksjon Unlimited
  • 5.1.4.C Liten abakus: Multiplikasjon Unlimited
  • 5.2 Hierarkimateriell Unlimited
  • 5.2.1 Skriftlig Unlimited
  • 5.2.2 Formasjon av mengder Unlimited
  • 5.2.3 Multiplikasjon med ett siffer Unlimited
  • 5.2.4 Multiplikasjon me to siffer Unlimited
  • 5.2.5 Multiplikasjon med tre siffer Unlimited
  • 6 Titallsystemet og de fire grunnleggende regneartene III: Unlimited
  • 6.1.1 Gullabakus: Multiplikasjon Unlimited
  • 6.1.2 Multiplikasjon med to sifre i gullabakus Unlimited
  • 6.1.3 Tre- eller firesifret mul tiplikasjon Unlimited
  • 6.2.1 Sjakkbrettet: Formasjon av mengder Unlimited
  • 6.2.2 Sjakkbrettet: Multiplikasjon med ett tall Unlimited
  • 6.2.3 Sjakkbrettet: Multiplikasjon med to sifre Unlimited
  • 6.2.4 Sjakkbrettet: Multiplikasjon med to eller tre sifre Unlimited
  • 6.2.5 Sjakkbrettet: Multiplikasjon med delprodukt og holdt i minnet Unlimited
  • 6.3.1 Divisjon med store tall: Divisjon med ett siffer Unlimited
  • 6.3.2.A Divisjon med to siffer uten rest Unlimited
  • 6.3.2.B Divisjon med to siffer med rest Unlimited
  • 6.3.2.C Divisjon med to siffer: med perlerør utenfor Unlimited
  • 6.3.3 Divisjon med tre siffer Unlimited
  • 6.3.4.A En null i tieren i divisoren Unlimited
  • 6.3.4.B En null i eneren i divisoren Unlimited
  • 6.3.4.C To nuller i divisoren Unlimited
  • 7 Innledning til kvadratet Unlimited
  • 7.1 Kvadratet til en sum av to addender Unlimited
  • 7.2 Trinomial: kvadratet til en sum av tre addender Unlimited
  • 8 Introduksjon til brøk Unlimited
  • 8.1 Innledning Unlimited
  • 8.2 Skriftlig Unlimited
  • 9 Desmialtall Unlimited
  • 9.1 Innledning til desimaltallene Unlimited
  • 10 Studie av multipler Unlimited
  • 10.1 Innledning til konseptet multipler Unlimited
  • 11 Studie av potenser Unlimited
  • 11.1 Innledning til potenser Unlimited
  • 12 Kvadratrot Unlimited
  • 12.1 Konseptet kvadratrot Unlimited
  • 13 Kubikkrot Unlimited
  • 13.1 Konseptet kubikkrot Unlimited

Reviews

No Reviews found for this course.

top