Setup Menus in Admin Panel

 • No products in the cart.

Content

  • Kuidas seda raamatut kasutada Unlimited
  • METOODIKA Unlimited
  • Klassi ülesehitus Unlimited
  • KESKENDUMINE JA TÖÖ Unlimited
  • KUIDAS ALUSTADA Unlimited
  • LASE KÄIA JA KIVI KOTTI! Unlimited
  • 1. Numbrite ajalugu Unlimited
  • 1. VIDEO – NUMBRITE AJALUGU Unlimited
  • Viktoriin: PEATÜKK 1 00:06:00
  • 2. Kuldsed materjalid Unlimited
  • Viktoriin: PEATÜKK 2 00:06:00
  • 2. VIDEO – KULDSED MATERJALID Unlimited
  • 3. Numbrikaardid Unlimited
  • Viktoriin: PEATÜKK 3 00:06:00
  • 3. VIDEO – NUMBRIKAARDID Unlimited
  • 4. Märgid või pitsatid Unlimited
  • 4. VIDEO – MÄRGID VÕI PITSATID Unlimited
  • Viktoriin: PEATÜKK 4 00:06:00
  • 5. Ketikapp Unlimited
  • 5. VIDEO – KETIKAPP Unlimited
  • Viktoriin: PEATÜKK 5 00:06:00
  • 6. Liitmistabelid Unlimited
  • 6. VIDEO – LIITMISTABELID Unlimited
  • Viktoriin: PEATÜKK 6 00:06:00
  • 7. Lahutamise tabelid Unlimited
  • 7. VIDEO – LAHUTAMISE TABELID Unlimited
  • Viktoriin: PEATÜKK 7 00:06:00
  • 8. Augustatud korrutus tahvel Unlimited
  • 8. VIDEO – AUGUSTATUD KORRUTUS TAHVEL Unlimited
  • Viktoriin: Peatükk 8 00:06:00
  • 9. Korrutustabelid Unlimited
  • 9. VIDEO – KORRUTUSTABELID Unlimited
  • Viktoriin: Peatükk 9 00:06:00
  • 10. Augustatud jagamise tahvel Unlimited
  • 10. VIDEO – AUGUSTATUD JAGAMISE TAHVEL Unlimited
  • Viktoriin: Peatükk 10 00:06:00
  • 11. Jagamistabelid Unlimited
  • 11. VIDEO – JAGAMISTABELID Unlimited
  • Viktoriin: Peatükk 11 00:06:00
  • 12. Väike arvelaud Unlimited
  • 12. VIDEO – VÄIKE ARVELAUD Unlimited
  • Viktoriin: Peatükk 12 00:06:00
  • 13. Hierarhia materjalid Unlimited
  • 13. VIDEO – HIERARHIA MATERJALID Unlimited
  • Viktoriin: Peatükk 13 00:06:00
  • 14. Suur arvelaud Unlimited
  • 14. VIDEO – SUUR ARVELAUD Unlimited
  • Viktoriin: Peatükk 14 00:06:00
  • 15. Kuldne arvelaud Unlimited
  • 15. VIDEO – KULDNE ARVELAUD Unlimited
  • Viktoriin: Peatükk 15 00:06:00
  • 16. Korrutamise male Unlimited
  • 16. VIDEO- KORRUTAMISE MALE Unlimited
  • Viktoriin: Peatükk 16 00:06:00
  • 17. Suurte jagamiste materjalid Unlimited
  • 17. VIDEO – SUURTE JAGAMISTE MATERJALID Unlimited
  • Viktoriin: Peatükk 17 00:06:00
  • 18. Murdosade ringid Unlimited
  • 18. VIDEO – MURDOSADE RINGID Unlimited
  • Viktoriin: Peatükk 18 00:06:00
  • 19. Murdosade karp Unlimited
  • 19. VIDEO – MURDOSADE KARP Unlimited
  • Viktoriin: Peatükk 19 00:06:00
  • 20. Kümnendikud Unlimited
  • 20. VIDEO – KÜMNENDIKUD Unlimited
  • Viktoriin: Peatükk 20 00:06:00
  • 21. Augustatud ruutjuure tahvel Unlimited
  • 21. VIDEO – AUGUSTATUD RUUTJUURE TAHVEL Unlimited
  • Viktoriin: Peatükk 21 00:06:00
  • 1. Numbrite ajalugu Unlimited
  • 2. KÜMNENDSÜSTEEM JA NELI PÕHITEHET Unlimited
  • 2.1.1 ÜHEKSA ASETUS Unlimited
  • 2.1.2 SUMMA Unlimited
  • 2.1.3 LAHUTAMINE Unlimited
  • 2.1.4 KORRUTAMINE Unlimited
  • 2.1.5 JAGAMINE Unlimited
  • 2.2.1 MÄRGID: SUMMA Unlimited
  • 2.2.2 MÄRGID: LAHUTAMINE Unlimited
  • 2.2.3 MÄRKIDEGA KORRUTAMINE Unlimited
  • 2.2.4 MÄRKIDEGA JAGAMINE Unlimited
  • 3. Nummerdamine Unlimited
  • 3.1 LOEME SAJANI Unlimited
  • 3.2 LOEME TUHANDENI Unlimited
  • 3.3 VAHELE JÄTMISEGA LOENDAMINE Unlimited
  • 3.4 1ST 100NI LOENDAMINE Unlimited
  • 4. Meeldejätmine Unlimited
  • 4.1 SUMMA MEELDEJÄTMISE TABELID Unlimited
  • 4.2 LAHUTAMISE MEELDEJÄTMISE TABELID Unlimited
  • 4.3 KORRUTAMISE MEELDEJÄTMISE TABELID Unlimited
  • 4.4 JAGAMISE MEELDE JÄTMISE TABELID Unlimited
  • 5. Kümnendsüsteem ja neli põhilist operatsiooni II Unlimited
  • 5.1.1 VÄIKE ARVELAUD: NUMBRID Unlimited
  • 5.1.2 KIRJUTAMINE Unlimited
  • 5.1.3 ARVUHULGA KUJUNEMINE Unlimited
  • 5.1.4.A SUMMA Unlimited
  • 5.1.4.B LAHUTAMINE Unlimited
  • 5.1.4.C KORRUTAMINE Unlimited
  • 5.2 HIERARHIA MATERJAL: HIERARHIAD KUNI MILJONILISTE ÜHELISTENI Unlimited
  • 5.2.1 KIRJUTAMINE Unlimited
  • 5.2.2 ARUDE MOODUSTAMINE Unlimited
  • 5.2.3 ÜHEKOHALISE ARVUGA KORRUTAMINE Unlimited
  • 5.2.4 KAHEKOHALISE ARVUGA KORRUTAMINE Unlimited
  • 5.2.5 KOLMEKOHALISTE ARVUDEGA KORRUTAMINE Unlimited
  • 6. Kümnendsüsteem ja neli põhitehet III Unlimited
  • 6.1.1 ARVU KORRUTAMINE KULDSE ARVELAUAGA Unlimited
  • 6.1.2 KORRUTAMINE KAHEKOHALISE ARVUGA KULDSEL ARVELAUAL Unlimited
  • 6.1.3 KORRUTAMINE KOLME-VÕI NELJAKOHALISE ARVUGA Unlimited
  • 6.2.1 HULKADE MOODUSTAMINE Unlimited
  • 6.2.2 NUMBRIGA KORRUTAMINE: TÄIELIK TULEMUS Unlimited
  • 6.2.3 KORRUTAMINE KAHEKOHALISE ARVUGA: TÄIELIK TULEMUS Unlimited
  • 6.2.4 KORRUTAMINE KAHE-VÕIKOLMEKOHALISE ARVUGA: OSALINE TULEMUS Unlimited
  • 6.2.5 KORRUTAMINE OSALISE TULEMUSEGA MIS JÄTAKSE MEELDE Unlimited
  • 6.3.1 SUUR JAGAMINE: JAGAMINE ÜHEKOHALISE ARVUGA Unlimited
  • 6.3.2.A TÄPNE JAGAMINE KAHEKOHALISE ARVUGA Unlimited
  • 6.3.2.A TÄPNE JAGAMINE KAHEKOHALISE ARVUGA Unlimited
  • 6.3.2.B TÄISARVUDE JAGAMINE KAHEKOHALISE ARVUGA Unlimited
  • 6.3.2.C JAGAMINE KAHEKOHALISE ARVUGA: KATSEKLAASID VÄLJA Unlimited
  • 6.3.3 JAGAMINE KOLMEKOHALISE ARVUGA Unlimited
  • 6.3.4.A ERIJUHUD: NULL JAGAJA KÜMNELISES Unlimited
  • 6.3.4.B ERIJUHUD: NULL JAGAJA ÜHELISES Unlimited
  • 6.3.4.C ERIJUHUD: KAKS NULLI JAGAJAS Unlimited
  • 7.RUUDU TUTVUSTUS Unlimited
  • 7.1 KAKSLIIGE: KAHE LIIDETAVA SUMMA RUUT Unlimited
  • 7.2 KOLMLIIGE: KOLME LIIDETAVA SUMMA RUUT Unlimited
  • 8. LIHTMURDUDE TUTVUSTUS Unlimited
  • 8.1 SISSEJUHATUS Unlimited
  • 8.2 KIRJUTAMINE Unlimited
  • 9. KÜMNENDNUMBRID Unlimited
  • 9.1 KÜMNENDNUMBRITE TUTVUSTUS Unlimited
  • 10. KORDSETE UURIMINE Unlimited
  • 10.1 KORDSE MÕISTE TUTVUSTUS Unlimited
  • 11. ASTMETE UURIMINE Unlimited
  • 11.1 ASTMETE TUTVUSTUS Unlimited
  • 12. RUUTJUUR Unlimited
  • 12.1 RUUTJUURE MÕISTE Unlimited
  • 13. KUUPJUUR Unlimited
  • 13.1 KUUPJUURE MÕISTE Unlimited
top